psychológ, psychoterapeut a psychoterapia a testy vodičov. dopravná psychologia psychoterapeutka HYPNOZA testyvodičov psychoterapia dospelých detska psychologicka terapia psychodiagnostika klinickypsycholog dopravný a klinický psychológ , psychology psychologicke vysetrenie vodicov depresia poradna, ambulancia deti nadvaha obezita psychika Pezinok SR schizofrenia panicka porucha . Dospelý človek slovensko chudnutie Bratislava Slovensko psychologia a ambulancia pre deti aj testy šoférov hypnóza vyšetrenie šoférov psychológom psychotesty všetkých vodičov hypnoterapeutický výcvik psychoterapeutka zadržaný vodičák pokuta za psychotesty hypnoterapia mastná pokuta neminie vodičov psychoterapeutická skupina kurz asertivity psychologická ambulancia Pezinok mestská poliklinika psychoterapia zameraná na človeka psychoterapeutická skupina. klinická psychologička aj dopravná psychológia robia psycho testy.

Kontrakt medzi klientom a psychoterapeutom Tlačiť

 

 1. Psychoterapeut má riadne vzdelanie, ktoré ho oprávňuje vykonávať psychoterapeutickú prax, čo je povinný klientovi na jeho požiadanie preukázať.

 2. Psychoterapeut vždy oboznámi klienta so svojimi postupmi, technikami a bude rešpektovať klientove rozhodnutie prijať alebo neprijať ich.

 3. Psychoterapeut neprekračuje hranice klienta, ktoré si klient určil, a to ani v presvedčení, že je to v klientov prospech.

 4. Psychoterapeut využíva všetky svoje schopnosti, vedomosti, poznatky a zručnosti, ktoré vedú k nápomoci klientovi. Neustále sa vzdeláva.

 5. Psychoterapeut pracuje v súlade s etickým kódexom, to znamená, že dodržiava zákony SR a to najmä zásadu mlčanlivosti, pokiaľ nejde o trestný čin, prípadne správanie klienta, ktoré by psychoterapeuta ohrozovalo.

 6. Psychoterapeut má právo klienta odmietnuť, ale zároveň ho nasmeruje na iné zdroje pomoci, prípadne doporučí iným odborníkom.

 7. Psychoterapeut má jasne stanovenú finančnú odmenu za psychoterapeutické sedenie a už neprijíma žiadne iné dary a finančné odmeny v súvislosti s psychoterapeutickým výkonom.

 8. Ak psychoterapeut bez udania dôvodu a to najneskôr deň vopred, nedodrží termín psychoterapeutického sedenia je nasledujúce psychoterapeutické sedenie poskytnuté zadarmo.

 9. Klient si s psychoterapeutom dohodne podmienky, t.j. miesto a čas stretávania, možnosti telefonickej konzultácie, čo následne obaja dodržujú.

 10. Klient je zodpovedný za svoje rozhodnutie koľko energie vynaloží pri svojom sebapoznávaní a osobnostnom raste v psychoterapeutickom procese.

 11. Ak klient na psychoterapeutické sedenie nemôže alebo nechce prísť, tak sa z neho odhlási a to najneskôr deň vopred. Ak nedodrží termín psychoterapeutického sedenia, bez uvedeného odhlásenia sa, tak sedenie hradí v plnej výške akoby prebehlo, pretože aj neospravedlnená neúčasť je súčasťou psychoterapeutického procesu.

 12. Klient nie je viazaný zásadou mlčanlivosti, pokiaľ sa nezúčastňuje skupinovej psychoterapie.

 13. Klient môže ukončiť alebo prerušiť psychoterapiu bez udania dôvodu, s tým, že to len oznámi psychoterapeutovi, pretože pokiaľ by neprišiel na dohodnuté sedenie už nemá nárok na pokračovanie v psychoterapii s psychoterapeutom uvedenej ambulancie.

 14. Ak klient dva krát nedodrží termín, prípadne nedodržiava dohodnuté podmienky, môže psychoterapeut klienta vyradiť z psychoterapeutického procesu tejto ambulancie a to i bez inej ponuky ďalších možnosti.

 15. Klient si určuje ciele psychoterapeutického procesu a sleduje zmeny v svojom prežívaní a správaní. Podľa toho rozhoduje o častosti stretnutí a aj dĺžke celkovej psychoterapie.

V Pezinku, dňa: 22.09.2008

PhDr. Miroslava Muráriková

klinický a poradenský psychológ

psychoterapeut

 

psychológ dopravny psycholog testy vodičov hypnóza psychoterapeutka, psychologička detská psychoterapia aj psychodiagnostika klinickypsycholog vysetrenie vodicov motorovych vozidiel terapeut. psychology depresia dopravný psychológ poradna ambulancia psycho psychoterapeutka deti nadvaha obezita psychika dopravná psychológia schizofrenia, Bratislava a Pezinok panicka porucha dospelí ľudia poradňa klinika detsky psychológ slovensko hypnoterapia chudnutie psychologicka aj psychoterapia zameraná na človeka. Potrebujem pomôcť depresia obezita mám depresiu neuróza nevrotické spravanie Ľudia ktorí potrebujú pomoc certifikát z dopravnej psychológie vykonávame psychotesty vodičov z povolania aj ADR a VRZ vodičak na všetky skupiny testy pre taxi a taxikárov. Psychologické testy IQ rodinná terapia zadržaný vodičák vyšetrenie šoferov nákladných vozidiel prepravujúcich aj nebezpečný náklad ľudia ktorí potrebujú psychologickú a psychiatrickú pomoc. psychiatricka nemocnica Philipa Pinela v Pezinku na západnom Slovensku psychologická pomoc testy vodičov autobusu a nákladných automobilov obezita IQ testy psychotesty šoférov z povolania všetkých skupín a b c d e a1 b1 c1 d1 vyšetrenie vodičov sanitiek a vodičov s právom prednostnej jazdy mestská polícia msp vodiči s majákom obezita psychiater vysetrenie na psychiatrii hysteria vysetrenie detí detský psychológ psychologická ambulancia Pezinok detská psychologička pomáha ďeťom Veľká psychiatria v Pezinku. Skupina na redukciu hmotnosti terapia detí a dospelých hypnóza vodiči nakladiaku autobus rodinná psychoterapia skupinové vyšetrenie vodičov párova terapia manželské problémy psychologická pomoc deťom hypnoterapia práca detského psychológa v nemocnici psychoterapeutka chudnutie s pomocou psychológa vyšetrenie v psychologickej ambulancii úspešné psychotesty psychologické vyšetrenie pri odobratom vodickom preukaze